Hytter
 

Hytte nr 5

 

Hytte nr 4

Vår webside er under oppbygging og vil bli fortløpende oppdatert.


BSFF Feriehjemmet er også på Facebook og du finner oss på

Bergen Sporveisfunksjonærers Feriehjem

 

Hytte nr 1

 

Hytte nr 9

 

Hytte nr 8

Hytte nr 7

 

Hytte nr 4 øverst på haugen

 

Hytte nr 2

 

Hytte nr 1 mellom trærne

 

Hytte nr 7


 

Hytte nr 2 

Hytte nr 5

Feriehjemmet består av en samling hytter som er plassert rundt et ca 22 mål stort område.


Av i alt 11 hytter er for tiden 7 av dem leiet ut til våre medlemmer på åremål.

De resterende kan leies på helg og uke basis.


Hyttene som for tiden er tilgjengelige er hytte nr 3, 6, 10 og 11.


Du kan se nærmere på disse i menyen til venstre.


Foruten de 11 hyttene finnes det et Fellesbygg.


Fellesbygget er utstyrt med 2 dusjer og 3 wc. Det inneholder også vaskemaskin og tørketrommel, samt en stor fryseboks.

Bygget må rengjøres innvendig daglig og leietakerne utfører dette selv.

Jobben fordeles på hyttene og vaskeliste henges opp i bygget med oversikt over hvem som skal vaske når.

Her må alle ta sin tørn for fellesskapet.


Flere detaljer om dette og annet kan man lese om i Retningslinjer under.

Kontakt oss på:


post@feriehjemmet.net

 

Tlf 932 39 660

(Etter kl 16)