Retningslinjer


Faktura må være betalt for å få utlevert nøkkel.

Merk faktura med navn el. faktura nummer.


Ukeleie gjelder fra/ til søndag kl. 1600, da skal hytten være klar til ny leietaker.


Helgeleie gjelder fra fredag kl.1200 til søndag kl.1600, da skal hytten være klar til ny leietaker.


Ankomst

Utlevering av nøkkel etter avtale.

Dersom man overtar en hytte som ikke er rengjort må man straks ta kontakt med utleier.

Røyking er ikke tillat innendørs. Hunder skal holdes i bånd.


Etter endt opphold skal hytten rengjøres før avreise. Gulv skal støvsuges og vaskes, sengetøy skal luftes, komfyr og kjøleskap rengjøres (kjøleskap skal ikke slås av). Servise settes på plass i skapene, ovnen tømmes for aske og det hentes inn ny ved. Vaskemidler til hytten må holdes av leietaker. Husk å slå av varmtvannsbereder og trekk ut stikkontakter. Er man uheldig og noe er blitt skadet skal det gis beskjed til utleier om dette (se tlf. på faktura)

Depositum vil bli holdt tilbake dersom hytten ikke er skikkelig rengjort. Beløpet vil da tilfalle dem som må overta renholdet etter leietaker som har forsømt dette.

Depositum er for tiden kr 500.- for hytte 3, 6 og 11 og kr 1000,- for hytte 10.

Når hytten er sjekket og godkjent mht renhold og skade vil depositum bli tilbakebetalt leietakers konto.

Man kan betale for utvask om dette er er ønskelig. Prisen el lik depositumet. Vi ønsker fortrinnsvis at dette avtales på forhånd med utleier.


Vasking av Fellesbygget

Feriehjemmet har ingen ansatte og Fellesbygget må vaskes på rundgang.

Vaskeliste vil henge i bygget og være forsynt med dato og nr på hytten.

Vaskingen bes utført etter kl.21:00 da det verste tråkket oftest er over da.

Vi ber leietaker selv følge med på når det er din tur å vaske. Vaskemidler til Fellesbygget finnes der. Disse skal ikke brukes til rengjøring av hyttene. Ikke utført vask av Fellesbygget belastes med kr.600,-


Bruk av Fellesbygget

Fellesbygget er ingen lekeplass for barn. Etter dusjing må gulv tørkes over, sluken rengjøres og vindu åpnes for lufting. Husdyr har ingen adgang i Fellesbygget og vi gjør oppmerksom på at båndtvang gjelder på hele uteområdet.


Fryseboksen er til fri benyttelse. Frysevarer legges i en pose og merkes med navn og dato før de plasseres i fryseboksen. Husk å ta med deg dine varer når du reiser. Varer som blir gjenglemt vil bli kastet.


Feriehjemmet har egen brønn og vi ber leietakerne ha dette i minnet når det dusjes og ved bruk av vaskemaskin. Det oppfordres til å fylle vaskemaskinen før igangsetting. Vaskemaskinen må tømmes når vaskeprogrammet er ferdig. Det er gjerne flere som ønsker å bruke den etter deg.


Bruk av hyttene

Inventar og sengetøy må ikke tas ut av hytten. Dersom servise og bestikk er brukt ute må dette returneres til den hytten det hører hjemme.


Båter brukes på eget ansvar. Etter bruk skal båtene rengjøres og fortøyes forsvarlig. Barn under 13 år skal ikke bruke båt uten i følge med en voksen. Husk at båtene ikke er leketøy. Årer og vester er i skuret bak nøstet. Leie av robåt koster kr 100,- pr helg og kr.350,- pr uke. Kun de som har betalt for båt kan benytte seg av disse.Unngå unødig støy på marken etter kl.22:00.


Søppel anbringes i beholder merket Hytterenovasjon og er plassert ved snuplassen ovenfor hytte nr.10. Beholderen er låst, og nøkkel henger i Fellesbygget og i hytte nr.10. Det er meget viktig at nøkkel henges tilbake etter bruk da det gjerne er andre som også vil benytte den.


Vedskjulet befinner seg bak fellesbygget og er låst med hengelås. Nøkkel henger i fellesbygget.


Bommen ved nedkjørsel til Feriehjemmet er låst. Dersom du er den siste som reiser skal bommen låses. Nøkkel er på nøkkelhanken. Bommen kan stå åpen så lenge det er folk tilstede på anlegget.


Vi ønsker deg et fint opphold på Feriehjemmet og håper du tar med deg mange gode minner og opplevelser når du drar her fra.

Retningslinjer, regler og praktiske opplysninger

Kontakt oss på:


post@feriehjemmet.net

 

Tlf 932 39 660

(Etter kl 16)