Historie

Kontakt oss på:


post@feriehjemmet.net

 

Tlf 932 39 660

(Etter kl 16)
Feriehjemmet.


Sporveisfunksjonærenes feriehjem - stiftet 1920, eies av Sporveisfunksjonærenes forening og er fortrinnsvis bestemt for foreningens medlemmer.

Feriehjemmet, som ligger i Skjelvik på Askøy, består av 10 hus plassert hver for seg over et arial på ca 25 mål.

Det har egen dampskibskai med fast rutemessig anløp av lokalbåt.


Feriehjemmet er meget ettertraktet i ferietiden. Det har ypperlige badeplasser og har til disposisjon hele 12 færingsbåter.

Samtlige hus har elektrisk lys, og kjøkkenet i hvert hus er utstyrt med bordkomfyr og fullt kjøkkenutstyr til 6 personer - alt gaver fra Sporveisfunksjonærenes kvinneforening.

Kvinneforeningen sørger også for annet utstyr og innbo til hjemmet, og setter sin ære i å holde sakene vedlike ved fornyelser.

I løpet av ferietiden kan ca 50 familier tilbringe 3 uker her. Leien for dette tidsrom er kr 30,00 pr. hus, og leierne behøver bare ta med seg mat og sengetøy.

Sakset fra bladet Nytt Spor sitt jubileums nummer i 1957:

Båtliv og fiske har vært viktig både som rekreasjon og matauk. Med lang vei til handelsmann og mange munner å mette var nok en fin fangst med torsk, sei og lyr kjærkomment for de fleste.


Feriehjemmet hadde i en periode hele 12 trebåter som kunne benyttes av de ferierende.

Etter hvert ble disse erstattet med plastbåter.

Men en av disse gamle trebåtene,"Dronningen", er tatt vare på og finnes fortsatt på stedet.

Båten fikk navnet Dronningen fordi den var den største og tyngste av dem ..

Ja slik var det i 1957 og mye har endret seg siden den gang.


Standarden er vesentlig bedre i 2017 enn den var den gang, for 60 år siden, da artikkelen stod på trykk.


Prisene er selvsagt også annerledes, men vi prøver å holde dem på et lavest mulig nivå.


Dette er mulig pga stedet fortsatt drives ved godt gammelt dugnadsarbeid,

slik det også ble drevet i 1957.


Bildene her er et lite tilbakeblikk og minner fra en svunnen tid.

Men selv om dette er lenge siden har vi lagt stor vekt på å holde bygningene i den samme stilen som de opprinnelig var var bygget i ..De voksne har som regel alltid noe å holde på med. Her skal det lages mat og holdes orden.

Men jammen ble det tid til både fisketurer og annet likevel

Bygningen over måtte dessverre rives for noen år tilbake, da den var i en slik dårlig forfatning at rehabilitering var uhensiktsmessig. Dette var hovedhuset på stedet og hadde nummeret 3.


I dag er det oppført en ny hytte som har fått nr 3. Den ligger ikke mange meter fra gamle 3 og er blitt svært populær. Vi skulle så gjerne hatt gamle hovedhuset fremdeles, men slik ble det ikke

Barna i gamle dager klarte alltid å finne på noe de syntes var kjekt å holde på med. Pil og bue eller bare det å hjelpe far med å vaske grytene.

Mon tro hvordan de klarte seg uten iPad og mobiltelefon ...

I dag kan man kjøre bil helt fram til hyttedøren, men tidligere var det ikke fullt så enkelt.

Kom man landeveien så stoppet veien i Hanevik. Derfra måtte man gå gjennom skogen til Skjelvik.


Porten på bildet var inngangen til Feriehjemmet og var plassert mellom hytte 2 og hytte 8.

Hytte 2 er den nærmest på bildet.